Russisk politikk

Politikken verden over er ganske lik uansett verdensdel. Man har jo noen unntak som da er kommunismen og diktaturer, men det er ikke så mange land som har denne formen i dag.
Men allikevel er spillet stort sett det samme, maktkamp og intriger foregår i stor skala rundt omkring i korridorene. De lager avtaler og kompromisser for og kunne komme seg høyere opp på makt lista. Her er det utrolig mye som ikke kommer ut til velgerne og man føler seg nok litt lurt når resultatene av disse avtalene kommer frem.

Warszawapakten

Warszawapakten

Under den såkalte kalde krigen var det NATO mot Warszawapakten som var gjellende. Warszawapakten hadde land som Albania, Polen, Bulgaria, Sovjetunionen, Ungarn, Øst Tyskland og Tsjekkoslovakia som medlemmer. Avtalen ble inngått allerede i 1955 og den ble formelt avsluttet i 1991 da man mente den ikke lengre hadde noen hensikt. Forholdet til vesten hadde forbedret seg og farene for konflikt hadde avtatt.

Det var ett svar på NATOs etablering noen år før som var en av grunnene til at Østblokklandene lagde denne pakten. Den ga trygghet med samarbeid om det skulle utvikle seg til væpnet konflikt med da Vestblokken. Men det var ikke bare den militære hjelpen som var ideen bak denne avtalen. Det var også bistand, handelsavtaler og økonomisk hjelp som var med i avtalen. Hovedsaken var dog likevel det militære, Sovjetunionen gjorde avtaler med landene om å stasjonere styrker i de forskjellige landene for og trygge alliansens interesser. Men det var også noen ulemper med og være medlemmer av disse paktene, det kostet en del og være med og utrolig mye penger gikk med til våpenkappløpet som foregikk. Det var også noen interne konflikter innad i Warszawapakten, Ungarn ville ut av avtalen i 1956. Det ble ikke godt mottatt av de andre landene og de ble så invadert. Den andre konflikten var da de invaderte Tsjekkoslovakia i 1968, det var etter at nye regjeringen som ble ledet av Alexander Dubcek vant frem. Han ble betegnet som alt for liberal til og styre landet av de andre landene i avtalen. Da Europa gjennomgikk en stor endring i det politiske bildet på slutten av 80 tallet ble det gjort avtaler igjen om tilbaketrekking av de sovjetiske styrkene samt at det ble gjort en avtale med Nato om å starte nedrustningen i våpenkappløpet. Dette førte da til oppløsning av pakten i juli 1991. Det ble heldigvis ingen væpnede konflikter under denne tiden, man det var mange skarpe ord og beskyldninger begge veier. Verden så på med spenning når ordkrigen økte, skulle det bli en ny verdenskrig igjen spurt man seg. Selv om våpenkappløpet pågikk hele tiden ble det med det, man skulle jo overgå hverandre når det gjaldt våpen teknologien. Stadig kraftigere våpen og stadig med lengre rekkevidde satte støkk i folk, hvor skulle dette ende. Mens Amerikanske myndigheter hold sitt militær budsjett på ett ganske lite nivå økte stadig Sovjet sitt. Dette gjorde til slutt til att de ikke lengre hadde råd til å fortsette dette kappløpet. Dette er ved siden av endringene i det politiske livet i Europa gjorde at avtalen ble avsluttet.