REGJERINGEN I KRIGSÅRENE

Det og drive med politisk arbeid under krigen var ikke en lett oppgave for Nygaardsvolds regjering. De prøvde så godt de klarte i fra England å organisere motstanden mot Tyskerne i Norge. I Norge satt det også en regjering. Vidkun Quislings sin første regjering. Han var på den tiden leder for Nasjonal samling, og erklærte seg selv som den nye statsministeren da Tyskerene kom. Men det varte ikke lenge, for etter bare noen dager ble det Administrasjonsrådet som styrte landet og han ble skjøvet ut på sidelinjen.

Quisling

Quisling

Quisling var en politiker, diplomat og en Norsk offiser som først ble kjent da han vart en nær medarbeider for Fritjof Nansen. Han var også to ganger forsvarsminister under bondepartiets regjeringstid. Han startet sitt eget parti i starten på 30 tallet, det var det man kaldte et nasjonalromantisk fascist parti som fikk navnet Nasjonal Samling. Partiet hadde ikke store oppslutningen i blandt folket, med det forhindret han ikke til og foreta et statskupp når de Tyske troppene inntok landet. Det gikk dårlig fordi Tyskland var ikke intressert i hans rolle i styringen av landet. Men han fikk en ny sjangse av Tyskerene noen år senere, da ble han ministerpresident og fikk nesten fritt spillerom av de Tyske myndigheter. Quisling sto for mye elendighet og tragedier under krigen, noe han også ble dømt til døden for etter frigjøringen i 1945. Han ble funnet skyldig i landsforæderi, tyveri og drap.  Han ble så henrettet på Akershus festning ved skyting.

Nygaardsvold

Nygaardsvold

Nygaardsvolds regjering etablerte seg i London og styrte Norge etter beste evne derifra så godt det lot seg gjøre. Noe av det de ganske fort satte ut i livet var at alle de båtene som var i den Norske handelsflåten ble underlagt et statelig rederi som fikk navnet Nortraship Marinen. De hadde mange farefulle oppdrag i disse årene, men de var utrolig viktige for de alliertes kamp mot den Tyske krigsmaskinen. Det Norske flyvåpenet ble satt opp med en brigade i Skottland hvor de trente og gjorde oppdrag sammen med Skottene for og kunne bistå ved en frigjøring av Norge når den tiden kom. Det ble viktig for regjeringen og komme igang med sabotasje oppdrag mot tyskerne. Motstandsbevegelsen hadde vokst seg ganske stor, og tilstrømmingen av nye motstandsfolk var jevn. Det ble i hovedsaken Kompani Linge som stod for den militære delen av sabotasjeoppdragene. Oppdragene de fikk gjorde det vanskeligere for okkupantene, og jakten på motstandsfolkene tiltok betraktelig. Det var også en god del Nordmenn som flyktet til Sverige under disse årene. Her ble det også opprettet en egen militær enhet som fikk navnet Polititropper, som hadde over 14 tusen mann på slutten av krigen. Milorg var også en motstandsbevegelse som dukket opp. Denne gruppen bestod av offiserer og soldater som hadde skjult sine våpen da nederlaget var et faktum. De fortsatte videre som små grupper og ble etterhvert samlet under en ledelse som igjen sto under myndighetene som befant seg i England. De hadde oversikt over det meste av det som tyskerne foretok seg, og deres informasjon ble yppig brukt av de allierte i sabotarsjeoppdrag under hele krigen.