NORSKE POLITIKERE

Politikere finner man jo rundt om i hele verden, det politiske spillet likeså. De skal på en måte representere folket sine meninger og ønsker for landet man bor i og i forhold til andre land via handelsavtaler og andre avtaler som gagner landene seg imellom.

Hvor effektivt dette egentlig er der det mange forskjellige meninger om, noen har jo da selvfølgelig gode fordeler av disse avtalene som politikerene gjør andre igjen taper på dem.

Politikere før 1900

Norsk politikk har jo vert mye preget av at vi har ligget under andre lands styring i mange år. Noen av de gamle Norske politikerene som har vert med på og forme landet vårt kommer vi inn på her.

Knut Alvsson var en norsk adelsmann som også var politiker under Kalmarunionen. Han døde i starten på 1500 tallet kun 47 år gammel.

Foruten og være landets største godseier på den tilde var han også høvesmann på Akershus festning i ett par år.

Folkeopprøret

Han var med på å starte det store folkeopprøret i 1501 for og løsrive Norge i fra Danske kongens makt. Det gjorde han sammen med Sten Sture og Svante Nilsson som først begynte med at Sverige offisielt skulle drive den Danske kongen ut.

Alvsson forlangte da samme året at alle de utenlandske futer og høvedsmenn skulle forlate landet straks, noe han fikk god støtte av bøndene for og gjennomføre.

Det var på Vestlandet at opprøret startet, i de områder som Alvsson var arving til. Han klarte og erobre flere festninger i sør Norge året etter, men gleden varte ikke lenge da de fikk hard motstand i tiden som fulgte.

Han gikk til det skrittet og forsøkte og få til en forhandlig og fritt leide, noe som ikke hjalp han stort da han ble drept under forhandlingene. Dette medførte til at opprørtet avtok og avsluttet da de hadde mistet sin leder.

Carsten T Anker

Carsten Tank Anker var en forretningsmann, politiker og embetsmann. Han ble født i 1747 i Fredrikstad.

Anker familien var inflytelsrike på den tiden med jernverk og butikker samt såpefabrikk og tobakk industri.

Han drev i noen år farens jernverk og derefter var han innom noen av de store handelshusene i Sverige for og drive forhandlinger av forskjellige typer avtaler.

Han flyttet så til Danmark i midten av 1770 tallet hvor han virkelig begynte sin karriere som embetsmann som igjen medførte til han han fikk titlene etatsråd og konferansråd etter noen få år.

Karrieren tok slutt etter en feilslått handels avtale som noen prøvde og få igjenom men som Anker stemte imot og handelen ble skrinlagt. Det var mektige herrer han hadde fått som fiender og de så snart til at han ble avskjediget fra sine stillinger i Danmark.

Han fikk så en lederstilling i et Dansk asiatisk kompani i noen år før han så derefter flyttet til Eidsvoll etter nesten 40 år i Danmark.

Hans familie klarte da og få adelstittel med begrunnelsen at de mente seg være etterkommere av en Svensk adels slekt ved navnet Anckar, noe som ble bevist at de ikke var ca 100 år senere.