NORSKE POLITIKERE I GAMLE DAGER 2

Politikere har finnes i uendelige tider, de skal gjøre det beste for befolkningen og landet. Men om de virkelig gjør dette er det utrolig mange meninger om, i mange land er det nesten naturlig med korrupsjon i topp skiktet innen politikken.

Andre land igjen er nok litt mere forsiktig med den type avtaler, men for all del det foregår verden rundt men enkelte er jo mye flinkere til og skjule det. Mye av dette foregår under forhandlinger av nye avtaler man har landene seg imellom.

Noen flere av de politikerene vi hadde her i landet for en god tid tilbake ser vi litt nærmere på nå.

Hans Tostrup

Hans Tostrup var en politiker som drev aktift i fra ca 1840 årene og opp til ca 1860. Han var også fungeerende amtmann i Jarlsberg og Larvik amt som det hete den gangen, senere overtok han samme tittelen i Nordre Bergenhus amn og i Kristians amt.

Han ble så valgt inn i Stortinget i slutten av 1840 tallet og satt der i en to års periode og representerte da Nordre Bergenhus amt.

Willum Mechlenburg

Willum Mechlenburg er egentlig i fra Danmark men har var lensherre i Eiker len i litt over ti år i fra begynnelsen av 1650 tallet.

Han rakk også og inneha offentlige stillinger som assistents råd i overhoffretten og som landskommissær i sin karriere.

Han døde så i 1677 i Drammen i en alder av 62 år.

Broder Lysholm Knudtzon

Broder Lysholm Knudtzon så dagens lys i Tronheim i slutten av 1780 tallet og der døde han også i en alder av 76 år gammel.

Han var foruten og være politiker også kjøpmann og mesen. Hans far var også politiker, borgmester og etatsråd fouten og også være kjøpmann. Hans mor kom i fra en av de rikeste familiene i Trondheim på den tiden.

Det var ikke bare som politiker han var kjent som, hans hjem var et stort samlings punkt for forfattere og kunstnere i Trondheim og han fikk da en stor betydning for Trondheims kulturelle historie.

Politikken kom han godt inn i med hjelp av sin far, da han fulgt med han til Sverige som medlem av Stortingets deputasjon. Det var da hans politiske interesse gjorde det så han kom inn på Stortinget i forskjellige perioder, da som sekretær i Konstitusjonskomiteeen.

Henrik Krummedike

Henrik Krummedike var en Norsk Dansk adelsmann og som var medlem av Riksrådet i begge landene.

Han hadde en viktig og avgjørende rolle i det politiske livet den gangen under den Danske kongemakten.

Han hadde også tittler som Norsk Dansk ridder, høvedsmann og lensherre. En ganske mektig mann på den tiden ja.

Han var antagligens vis den største godssamler og lensherre på den tiden. Mesteparten av sine ungdoms år tilbrakte han i Danmark men etablerte seg som myndig mann i Norge.

Her hadde han arvet, vistnok under tvil, sin fars store jordområder hvor han hadde et godt holdepunk i Norge.

Han var en handledyktig og god politiker og godsbygger, noe som gjorde at hans jordiske gods stadig økte.

Etter en lang og inneholdsrik karriere både som godseier og politiker døde ha i en alder av 66 år i Danmark.