Innlegg

Allianser

Posted by on mai 20, 2018 in Historie | Kommentarer er skrudd av for Allianser

Allianser

Samarbeid over landegrensene er blitt utrolig viktig for samfunnet. Dette gjelder ikke bare handelsavtaler som selvfølgelig også er viktig, men også forsvars allianser er en veldig viktig sak for mange land. Det har blitt en del av den Europeiske samarbeidet etter den andre verdenskrigen, da man så den enorme nytten det var og få hjelp i fra land som ligger i nærheten om man skulle bli angrepet. Det var da rett etter krigen at NATO ble til, en avtale mellom Nord Amerika og deler av Europa. NATO Det var Atlanterhavspakten som ble til i 1949,...

Les mer

Europeiske unioner

Posted by on mai 15, 2018 in Historie | Kommentarer er skrudd av for Europeiske unioner

Europeiske unioner

De fleste landene i Europa har en eller annen form for sammarbeid med seg imellom eller i form av avtaler innen EU, EØS og EFTA. Den største og mest omfattende avtalen er uten tvil EU, her blir mange regler og retningslinjer vedtatt  som medlemslandene har liten påvirkning på om de ikke er enige i vedtakene. Man har selvsakt muligheten til og avstå enkelte av disse vedtakene, men desverre ikke så mange. EU EU er delt opp i flere ulike saksområder, i noen saker er det EU som er landenes overnasjonale organ mens andre igjen er det bare...

Les mer

Europeisk samarbeid

Posted by on mai 10, 2018 in Historie | Kommentarer er skrudd av for Europeisk samarbeid

Europeisk samarbeid

Samarbeidsavtaler landene imellom er en viktig del av politikerenes arbeid, det er nok lagd utrolig mange avtaler opp igjennom årene. En av de viktigste avtalene for Europas sammarbeid, på både godt og vondt er Den Europeiske Union eller EU som den også kalles. Den har sin opprinnelse i fra de europeiske felleskapet som ble etablert i starten på 50 tallet og da besto av kun seks medlemsland. Det var Tyskland, Italia, Frankrike, Belgia, Luxemburg og Nederland. Den europeiske unionen Ideen om et samlet Europa startet så tidlig som tidlig i 20...

Les mer

Den Norske regjeringen etter krigen

Posted by on mai 2, 2018 in Historie | Kommentarer er skrudd av for Den Norske regjeringen etter krigen

Den Norske regjeringen etter krigen

Det å skulle kunne styre landet i krig utenfor landets grenser var nok ikke en lett oppgave for Johan Nygaardsvold sin regjering. Lettere var det ikke at Norge fikk en ny regjering som ble styrt av Tyskland stasjonert i landet. Mens regjeringen som satt i Norge måtte holde seg godt inne med okkupantene gjorde regjeringen som satt i England alt den kunne for å sabotere tyskernes virksomhet i landet. Gerhardsen Da krigen var over og Nygaardsvolds regjering vendte tilbake til Norge ble det litt frem og tilbake i regjeringskontorene. Dette gjorde...

Les mer

REGJERINGEN I KRIGSÅRENE

Posted by on apr 24, 2018 in Historie | Kommentarer er skrudd av for REGJERINGEN I KRIGSÅRENE

REGJERINGEN I KRIGSÅRENE

Det og drive med politisk arbeid under krigen var ikke en lett oppgave for Nygaardsvolds regjering. De prøvde så godt de klarte i fra England å organisere motstanden mot Tyskerne i Norge. I Norge satt det også en regjering. Vidkun Quislings sin første regjering. Han var på den tiden leder for Nasjonal samling, og erklærte seg selv som den nye statsministeren da Tyskerene kom. Men det varte ikke lenge, for etter bare noen dager ble det Administrasjonsrådet som styrte landet og han ble skjøvet ut på sidelinjen. Quisling Quisling var en...

Les mer

KRIGSÅRENE

Posted by on apr 10, 2018 in Historie | Kommentarer er skrudd av for KRIGSÅRENE

KRIGSÅRENE

Det å sitte i regjering under krig er ikke en lett måte og drive politisk arbeid på. Det fikk de Norske politikerene erfare under den andre verdenskrigen da de måtte flykte til England sammen med kongefamilien når de Tyske soldatene hadde gjorde sitt inntok i landet. Men det gikk relatift bra i disse årene krigen varte for regjeringen, den ble også kaldt London regjeringen. Herifra klarte de og styre det meste av det politiske arbeidet som de hadde en mulighet til og utøve. Johan Nygaardsvolds regjering Det var Johan Nygaardsvold som var...

Les mer

UNIONSOPPLØSNINGEN I 1905-del 2

Posted by on mar 11, 2018 in Historie | Kommentarer er skrudd av for UNIONSOPPLØSNINGEN I 1905-del 2

UNIONSOPPLØSNINGEN I 1905-del 2

Unionsoppløsningen med Sverige hadde mange involverte politikere som sto for alle forhandlinger som ble foretatt for at prosedyren gikk relatift smertefullt igjennom. Norges statsminister på den tiden Christian Michelsen som hadde mange gode politikere ved sin side. Christian Michelsen Peder Christian Herlseb Kjerschow Micheelsen var hans fulle navn, hadde flere statsrådposter, var medlem av statsrådavdelingen i Stockholm og sjef for Finansdepartemanget, statsrådets formann og sjef for Revisjons departemanget i sin politiske karriere. Foruten...

Les mer

UNIONSOPPLØSNINGEN I 1905

Posted by on feb 23, 2018 in Historie | Kommentarer er skrudd av for UNIONSOPPLØSNINGEN I 1905

UNIONSOPPLØSNINGEN I 1905

De to unionene som Norge var under i mange år gikk mot slutten i slutten av 1800 tallet. Den Svensk Norske unionen tok slutt i 1905 etter mange forhandlinger mellom landene. Den Danske unionen var en del lettere og komme seg ut av og det skjedde så tidlig som i 1814, da etter over 400 år med Dansk herredømme. Danmark Unionen med Danmark hadde sterkere bånd kulturelt en det politiske båndet og vart da mye enklere og komme seg ut av. Selv om Norge hadde blitt frigitt politisk tok det mange år før den påvirkningen av den Danske kulturelle og...

Les mer

NORSKE POLITIKERE I GAMLE DAGER 2

Posted by on feb 16, 2018 in Historie | Kommentarer er skrudd av for NORSKE POLITIKERE I GAMLE DAGER 2

NORSKE POLITIKERE I GAMLE DAGER 2

Politikere har finnes i uendelige tider, de skal gjøre det beste for befolkningen og landet. Men om de virkelig gjør dette er det utrolig mange meninger om, i mange land er det nesten naturlig med korrupsjon i topp skiktet innen politikken. Andre land igjen er nok litt mere forsiktig med den type avtaler, men for all del det foregår verden rundt men enkelte er jo mye flinkere til og skjule det. Mye av dette foregår under forhandlinger av nye avtaler man har landene seg imellom. Noen flere av de politikerene vi hadde her i landet for en god...

Les mer

NORSKE POLITIKERE

Posted by on feb 7, 2018 in Historie | Kommentarer er skrudd av for NORSKE POLITIKERE

NORSKE POLITIKERE

Politikere finner man jo rundt om i hele verden, det politiske spillet likeså. De skal på en måte representere folket sine meninger og ønsker for landet man bor i og i forhold til andre land via handelsavtaler og andre avtaler som gagner landene seg imellom. Hvor effektivt dette egentlig er der det mange forskjellige meninger om, noen har jo da selvfølgelig gode fordeler av disse avtalene som politikerene gjør andre igjen taper på dem. Politikere før 1900 Norsk politikk har jo vert mye preget av at vi har ligget under andre lands styring i...

Les mer