FN`s Sikkerhetsråd – Konfliktløseren

Jeg velger å starte med å ta for meg FN sitt Sikkerhetsråd, selv om jeg strengt talt burde startet med å forklare om selve FN som organisasjon først kanskje. Jeg har selv jobbet i FN for en del år tilbake, og det var en jobb gjennom Forsvaret – altså var jeg FN-soldat. Jeg jobbet i Midtøsten og på Balkan, og jeg ser tilbake på den tiden som meningsfull men også veldig krevende. Mye av alt det vi utførte av innsats og operasjoner, var styrt og bestemt av nettopp FN sitt Sikkerhetsråd. Det er ikke mulig å ta for seg alt hva Sikkerhetsrådet er i en liten artikkel, men jeg håper jeg kan danne et bilde av hva det dreier seg om i den store sammenhengen – FN er tross alt den viktigste organisasjonen om vi tenker i globalt perspektiv.

15 medlemsland

Det at Sikkerhetsrådet er mektig med sine 15 store medlemsland, er det ikke noen tvil om. Men man kan også si at det er en demokratisk tanke bak det hele, for det er jo bare rett og rimelig at store og de mest betydningsfulle landene har mer makt og styring.

Det er fred og sikkerhet som er Sikkerhetsrådets hovedoppgave, mer konkret går oppgaven deres ut på å bevare fred og sikkerhet – noe som vi vet er en stor utfordring flere steder på kloden vår. Det ligger en forpliktelse til alle land i verden, og etterkomme Sikkerhets rådet sine bestemmelser og avgjørelser.

FN-pakten

FN-pakten

Dette er FN sitt grunndokument, og som naturlig nok selv Sikkerhetsrådet må forholde seg til. Det er når den internasjonale freden trues, at målet er å unngå at det oppstår væpnet konflikt – eller med andre ord krig.

FN-styrker

Målet til FN og Sikkerhetsrådet, er så klart først og fremst å løse konflikter ved bruk av forhandlinger. Fører ikke forhandlinger frem, så har Sikkerhetsrådet fullmakt til å ta i bruk virkemidler som sanksjoner eller militære styrker. Slike militære styrker jobber under FN sitt flagg og mandat, og det fattes en eller flere resolusjoner – som FN-styrken skal overvåke at partene i konflikten overholder og etterlever.

Det finnes mange eksempler på både vellykkede, og mindre vellykkede militære operasjoner i regi av FN. De senere årene har også NATO gått inn i konflikter, som ikke direkte har påvirket eller involvert medlemslandene i alliansen. Norge hadde i flere år soldater i Afghanistan, som deltok i regi av NATO sitt engasjement i regionen. Men slike typer oppdrag er ikke forankret i FN, på samme måte som FN-styrkene er.

Libanon UNIFIL

Det er mange kjente FN-operasjoner som Norge har deltatt i over lang tid, og styrken i Libanon er foreløpige den mest langvarige i så måte. Men i dag er Norge ute av Libanon, og sikkert klar til å bidra i andre deler av verden om det måtte bli behov for det. Jeg skal nok jobbe mer med FN og deres arbeid fremover, og det er både spennende men også krevende på en og samme tid.