Europeiske unioner

De fleste landene i Europa har en eller annen form for sammarbeid med seg imellom eller i form av avtaler innen EU, EØS og EFTA. Den største og mest omfattende avtalen er uten tvil EU, her blir mange regler og retningslinjer vedtatt  som medlemslandene har liten påvirkning på om de ikke er enige i vedtakene. Man har selvsakt muligheten til og avstå enkelte av disse vedtakene, men desverre ikke så mange.

EU

EU

EU er delt opp i flere ulike saksområder, i noen saker er det EU som er landenes overnasjonale organ mens andre igjen er det bare mellomstatige saker som de foreslår og man må da ha enstemmighet for og få sakene igjennom. Systemet kan virke noe rotete med enormt mye byråkrati på de fleste områder, det tror jeg nok stemmer når man ser hva de forkjellige instutisjonene har som oppgaver. De har jo utrolig mange såkalte underavdelinger som finner på de mest utrolige ting av regler og lover. I saker som handler om handelspolitikk, landbrukspolitikk og det indre markede er det EU som har den overnasjonale mybdigheten, det betyr at medlemslandene bare pent må godta alle lover og regler som blir satt. De viktigste avdelingene innen EU er Den Europeiske sentralbanken, Det Europeiske råd, Det Europeiske unions råd og Europakommisjonen tett etterfulgt av Europaparlamentet. Europaparlamentet er det eneste innen EU som er folkevalgte, det holdes valg hvert femte år. De avdelingene som domstolen, parlamentet og kommisjonen er det EU selv som setter i sammen, så her har folket ingen ting og si selv om det er over 500 millioner innbyggere som blir berørt av deres politiske spill.

Fri bevegelse mellom landene kom igjenom Schengen avtalen som kom i midten av 80 tallet. Det ble da fjernet grenseposter og grensekontroll i mellom medlemslandene. Her er det snakk om mere en bare persontrafikken, det gjelder også tjenester, varer og kapital. Det gjør nok handelen vesentlig enklere i mellom landene men alt har jo en bakside også. Uønskede personer som eller hadde blitt stanset ved grensene kan nå fritt reise hvor de vil innen Schengen området samt varer som kunne være problematisk og ta med seg over landegrensene vil nå være en enkel sak og frakte. Yttergrensene til Schengen har riktignok blitt noe forsterket og det utføres kontroll på alle reisende og varehandel. I dag er det 26 land som er med i Schengen avtalen.

EØS

EØS

EØS avtalen er en økonomisk sammarbeids avtale med land som ikke er med i EU men ønsker tilgang til det indre markedet i unionen. Det er i dag bare tre land som har en EØS avtale og det er Norge, Liechtenstein og Island. Etter at vi i Norge stemte nei til og bli med i unionen ble det fremforhandlet et medlemskap i EØS i stede. Mange mente at vi hadde brukt for tilgangen til det indre markedet, men det koster. Det koster de norske skatte og avgifts betalerene rundt 3,5 milliarder kroner i året. Her kan man forstå hvorfor mange mener man må trekke Norge ut av denne avtalen. Selvfølgelig kommer det handelsnæringen til gode og kunne være med i det indre markede men neppe så vi får tilbake særlig mye av den summen det koster.