Europeisk samarbeid

Samarbeidsavtaler landene imellom er en viktig del av politikerenes arbeid, det er nok lagd utrolig mange avtaler opp igjennom årene. En av de viktigste avtalene for Europas sammarbeid, på både godt og vondt er Den Europeiske Union eller EU som den også kalles. Den har sin opprinnelse i fra de europeiske felleskapet som ble etablert i starten på 50 tallet og da besto av kun seks medlemsland. Det var Tyskland, Italia, Frankrike, Belgia, Luxemburg og Nederland.

Den europeiske unionen

Den europeiske unionen

Ideen om et samlet Europa startet så tidlig som tidlig i 20 årene, det vart opprettet en organisasjon som de kaldte Pan Europa bevegelsen. Lett var det nok ikke i starten, men sakte og sikkert kom man seg videre med planene. Europarådet ble dannet, likeså Europabevegelsen og Europa Collegeet i slutten av 40 tallet. Europarådet er en avtalefestet såkaldt mellomstatlig organisasjon med nesten 50 medlemsland med rundt 800 millioner innbyggere. Dette ble en av de første organisasjonene i satsingen til et samlet Europa. Hovedkvarteret ligger i Frankrike i byen Strasbourg og har som hovedoppgave og passe på menneskerettigheter, rettsstatsutvikling og demokrati. Rådet står også bak Den Europeiske menneskerettdomstolen. Europabevegelsen er også en del av sammarbeidet, de fremmer europisk samarbeid og integrasjon. Bevegelsen ble også dannet på slutten av 40 tallet med mål om og forhindre mere krig i Europa gjennom og få landene i Europa til og samarbeide mere. De har avdelinger i de fleste av landene i Europa i dag.

Europa Colleget ligger i Belgia i byen Brugge, det ble etablert i slutten av 40 tallet. Universitetet har som hovedmål og utdanne ungdommene til og bli ledere for Europa. Her er det vanskelig og komme inn, kravene er høye og de må beherske både Engels og Fransk på en tilfredstillende måte. Det er hovedsakligen tre studier her Jus eller offentlig politikk og administrasjon og økonomi. Ved endt studie er det fire forskjellige master grader de kan ta Master in law, master of Arts in European Union Internasjinal Relations and Diplomacy, Master of Art in European Economic Studies og Master of Art in European Political and Administrative Studies.

EFTA

Rundt året etter starten på Den Europeiske Unionen starte bl EFTA etablert, det var et frihandelsforbund som ble ett alternativ til unionen. Det var bare ti land som vart med i dette forbundet hvor Norge også er med, men med tiden så vokste unionen og det fristet de fleste landene og gå inn der istedet. I dag er det Norge, Island, Sveits og Liechtenstein de eneste som er igjen i forbundet. Det har blitt en god dialog og ett vist sammarbeid mellom EFTA og Den Europeiske Unionen, spesielt gjelder det det de kaller det indre markedet. Frihandel er jo et viktig tema for de fleste land som vil selge sine varer.

Dette sammarbeidet har igjen gjort det til at EØS avtalen har kommet på plass mellom medlemslandene i de ulike unionene som da gjør passering av varer og mennesker har blitt veldig enkelt mellom landegrensene. Her igjen er det jo pluss og minussider ved avtalen, man får mennesker inn i landet som man ellers hadde kunnet stanse på en enkel måte med grensekontroll.