Amerikanske politikere

Det har vært mange gode politikere gjennom tiden i USA. Men det har vel også vært veldig mange som har gjort en svakere jobb for landet og samfunnet de representerer. Amerikas historie har en god del av begge deler, og en del av de store politikerne i Amerika i fra gammelt av har satt sine navn i historien. Skal forsøke å oppsummere litt om noen av dem her i denne og kanskje en artikkel til etter dette.

George Washington

George Washington

Amerikas første president var George Washington, han tiltrådde stillingen i 1789 og satt i åtte år som president. Det var etter at de Engelske, Franske og Spanske koloniherrene var ferdig med sine kriger at tretten av de Engelske koloniene erklærte seg uavhengig av England. Det ble satt opp en uavhengighetserklæring den fjerde juli 1776 og dagen blir feiret den dag i dag som uavhengighetsdagen. Men England ville ikke uten videre godta dette. Denne erklæringen står i dag inne på presidentens kontor og det er bare Amerikanske politikere som har tilgang til dette dokumentet. En kopi er satt ut på utstilling inne på nasjonalarkivet, hvor alle kan gå og ta en titt på hva som egentlig står der. Washington var blitt satt inn i stillingen som den øverste lederen i den kontinentale hæren, han ledet styrkene frem til den endelige seier i 1783. Hans lederevne gjorde til han ble veldig populær og ble da valgt inn som president. Han ble sittende i to perioder og valgte så og gå av selv om han hadde muligheten til og fortsette som president. Han blir betegnet som en av de viktigste personene i gjennom tidene og blir av mange kaldt landsfaderen.

John Adams

John Adams

John Adams var visepresident under de årene som Washington var president, da Washington gikk av ble Adams valgt inn som Amerikas andre president. Han hadde vert aktiv politiker i mange år og hadde gjort seg godt bemerket i flere år før han fikk stillingen som visepresident. Han hadde mye med avtalene rundt uavhengighetserklæringen og gjøre, avtaler i ettertid var han også med på og utforme. Det og kunne gjøre akseptable avtaler med de Franske og Engelske styresmaktene var veldig viktig på den tiden for å unngå mere krigføring.

Thomas Jefferson

John Adams

Amerikas tredje president ble Thomas Jefferson. Han satt som visepresident under Adams, og rykket senere opp som president selv. Jefferson var ikke bare en godt anerkjent politiker. Han var også en politisk filosof, bonde, arkitekt, slaveeier, arkeolog, gartner og revolusjonær. Han var også i en periode ambassadør i Frankrike. Det var Jefferson som sto for det meste av oppsettet av uavhengighetserklæringen, da de andre i komiteen mente han var den som var best egnet til og få det gjort effektivt og ordentlig. Han var en meget belest mann, han hadde enormt mange bøker i sin samling. Det Amerikanske Kongress biblioteket ble etablert etter salg av noen av hans bøker. Det er et fag og nasjonal biblioteket for kongressen som ligger rett ved kongressbygningen.

Her finner man over 30 millioner bøker og annen trykt materiale, manuskript, filmer, kart, aviser og lydopptak. Alt som er utgitt i Amerika skal være der og biblioteket er en av verdens største.