Amerikanske politikere del 2

Politikere er nok det mange også kaller populister. Det ser vi jo på dagens politikere som ofte ønsker å komme frem i medias rampelys. Det var nok ikke så mye utbredt før i tiden, da var man mest interessert i å gjøre en så god jobb som mulig.
Mange av de tidligere politikere gjorde også en fantastisk god jobb, spesielt de som hadde med starten på det vi i dag kjenner som USA. Her var det mange og store utfordringer som løses på en tilfredsstillende måte.

James Madison

James Madison

Amerikas fjerde president James Madison blir betegnet som en av de viktigste personene bak grunnloven i USA. Han ble valgt inn som president i 1809 og satt i åtte år i presidentstolen. Han hadde jobbet med å overbevise de andre topp politikere om at det lovverket de hadde var ikke bra nok lenge, han hadde flere forslag til endringer for og styrke den sentrale makten med en ny lovgivende samling. Den nye grunnloven hadde 85 essayer, 30 av disse ble skrevet av Madison. Det var ikke en helt enkel prosess for Madison, han måtte samarbeide med John Jay og Alexander Hamilton som han hadde store motforestillinger og jobbe sammen med på den tiden. Men det gikk jo bra og den nye grunnloven ble vedtatt høsten 1787 og tredde i kraft våren 1789. Den nye grunnloven overtok da etter Konføderasjonsartiklene som alle de tretten koloniene signerte i 1777 og den tredde da i kraft fire år senere. Denne avtalen gjorde at de forskjellige delstatene beholdt mesteparten av makten selv, det var akkurat dette Madison ville ha ende på og det klarte han også.

En ny krig

En ny krig

I 1812 starten den Britisk- Amerikanske krigen som varte i rundt tre år. Det var lenge en anspent situasjon mellom Frankrike, England og Amerika. Frankrike og England hadde hatt væpnede konflikter flere ganger men Amerikanerne holdt seg nøytrale under disse stridene. Men Engelskmennene hadde fortsatt styrker i Amerika, noe de ikke skulle ha ifølge fredsavtalen i fra 1793. Konflikten mellom Amerika og England økte gradvis frem til 1812, det toppet seg nok da det var blitt anholdt omtrent 900 Amerikanske skip i den siste tiden før krigen brøt ut. Da representantenes hus så erklærte krig mot England var det den første gangen USA erklærte krig mot et annet land. Krigen gikk sin gang i disse årene, England var overlegen ute på havet så Amerikanerne satset på og raide Engelskmennene på land for å oppveie stillingen. Når de så innså at krigen ikke førte frem for noen av partene ble det signert en fredsavtale som heter Gent traktaten. En meget kostbar og totalt unødvendig krig vil nok mange påstå.

James Monroe

James Monroe

Mannen som ble USA s femte president var James Monroe, også han satt i to perioder. Han ble satt inn som president i 1817 og er nok mest kjent for og være mannen bak Monroe doktrinen.  Den gikk ut på at ingen av de europeiske landene skulle få mulighet til og kolonisere eller blande seg inn i selvstyret til USA. Denne doktrinen gjaldt også i sør Amerika hvor landene også var i starten på og bli selvstendige. Han var en mann som var veldig opptatt av detaljer og var alltid godt forberedt i sine saker. Han fikk også mye skryt for sin måte og sette sammen en ny regjering på, det var en sterk og handlekraftig regjering.