Alt om NATO

Alt om NATO

NATO står for North Atlantic Treaty Organisation, og er en forsvarsunion der land i Europa og Nord-Amerika kan delta. Grunnlaget for denne organisasjonen er Atlanterhavspakten som man ble enige om i 1949. Denne pakten er også kalt Washington-traktaten av 1949, landene som undertegnet avtalen er: USA, Storbritannia, Portugal, Norge, Danmark, Belgia, Canada, Frankrike, Island, Nederland, Italia og Luxembourg.

Man kan si at man ønsket et sterkere forsvar etter 2. verdenskrig, og FN ble for lite i den store sammenhengen. Dersom det skulle inntreffe et angrep på ett av landene, så vil det bli betegnet som et angrep på alle NATO-landene, og man vil dermed kunne samarbeide om å opprettholde sikkerhet i NATO-alliansen. NATO er også et resultat av Vandenberg-resolusjonen fra 1948, som omhandlet USAs vilje til å delta internasjonalt i ulike organer for å sikre selvforsvar både for en selv og i et samarbeid.

I Norden ønsket man å danne en nordisk forsvarsallianse, og Sverige tok initiativ til dette – derimot stod USA sterkt og kunne tilby våpenhjelp til land som ble medlem av Atlanterhavspakten, og med dette ble Danmark og Norge medlem. Man har også opprettet Det nordatlantiske råd, for å iverksette tiltak og bestemmelser av Atlanterhavspakten. I senere tid har flere europeiske land sluttet seg til Atlanterhavspakten, som for eksempel Tyrkia, Hellas, Tyskland, Spania, Tsjekkia og Polen.

Eksempel på hendelser som har satt sitt preg på NATO, er for eksempel terrorangrepet i USA den 11. september 2001. Generalsekretær i NATO den gang; Lord Robertson, bestemte å evakuere alle på NATO-hovedkontoret i Brussel, bortsett fra sikkerhetspersonell, etter å ha fått beskjed om angrepet. Det var en relativt rolig dag i NATO-hovedkvarteret i Brussel, og som vanlig hver tirsdag så satt NATO-ambassadørene i lunsj med generalsekretæren i NATO, og man diskuterte saker på agendaen, og saker i NATO-rådet den dagen. Etter at angrepet ble kjent så vurderte man Artikkel 5 i Den nordatlantiske traktaten – selvforsvarsklausulen; at et angrep på ett av NATO-landene, var et angrep på alle. Dette forslaget fikk medhold.

NATO i dag

NATO i dag
NATO i dag

I dag ledes NATO av generalsekretær Jens Stoltenberg fra Norge og det er 29 medlemsland. Formålet med alliansen er å sikre stabilitet og fred i Europa og nærområdene, gjennom et samarbeid med medlemslandene. Samtidig samarbeider man med internasjonale organisasjoner, og EU og FN, og man bistår blant annet FN i fredsoperasjoner.

I Norge har man opprettet Den norske atlanterhavskomite i 1955, for å bidra til mer diskusjon og kunnskap om Atlanterhavspakten og dens samarbeid, og hva dette vil si for norsk forsvars-, sikkerhets- og utenrikspolitikk. Dette er en møteplass, og man arrangerer kurs, seminarer, konferanser og studieturer – tillegg har man publikasjoner av relevant nyhetsstoff.

Generalsekretær i NATO i dag, Jens Stoltenberg, kommer fra Norge og er tidligere statsminister og Arbeiderparti-politiker i Norge. Han ble utnevnt til generalsekretær i 2014 etter ønske fra forbundskansler i Tyskland, Angela Merkel og USAs president Barack Obama. En av de første oppgavene han tok fatt på var Ukraina-krisen i 2014, som omhandlet Russlands anneksjon av Krim-halvøya. Jens Stoltenberg er ventet å sitte som generalsekretær i NATO til høsten 2020.